A A A

Ograniczniki prędkości

 

W związku ze zmianą Ustawy Prawo o ruchu drogowym (DZ. U. Nr 92 poz. 884, z dnia 20 kwietnia 2004 r.) nałożony zostaje ustawowy obowiązek wyposażenia pojazdów w homologowane ograniczniki prędkości.
Wyposażenie pojazdu w ogranicznik prędkości dotyczy następujących pojazdów:
-
 Autobus, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i ciągnik samochodowy, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5 t, powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną, ograniczający maksymalną prędkość autobusu do 100 km/h, a samochodu ciężarowego i ciągnika samochodowego do 90 km/h.

Ograniczniki prędkości „Elson” wyróżniają się następującymi cechami:

 

  1. Uniwersalność. Ogranicznik nadaje się do montażu w 99% pojazdów
  2. Zasilanie 10-30 V bez dodatkowych elementów
  3. Bardzo prosty montaż
  4. Bardzo wysoka niezawodność

 Ogranicznik prędkości ELSON cofa dźwignię pompy wtryskowej niezależnie od pozycji pedału gazu po osiągnięciu przez pojazd wyznaczonego limitu prędkości. Pełna moc silnika jest dostępna tylko poniżej nastawionej prędkości ograniczenia. Informujemy o możliwości ustawienia ogranicznika prędkości na żądane przez Państwa wartości .