A A A

Oprogramowanie dla firm

 

 

 

 

 

Tachospeed jest programem służącym do automatycznego odczytywania czasu jazdy, odpoczynków, przerw i dyżuru z tarczek tachografów oraz ogólnego czasu pracy kierowców dla Inspekcji Pracy.

 

 

 

Tachospeed umożliwia przechowywanie danych, odczytanych z tarczek, w formie elektronicznej. Pozwala to na późniejsze przetwarzanie i analizę uzyskanych danych w wielu przekrojach, poprzez generowanie raportów. Utworzona baza danych może być filtrowana oraz sortowana według wielu dostępnych kryteriów, tj. według daty, nazwisk kierowców, numerów rejestracyjnych pojazdów oraz miejscowości wyjazdu i przyjazdu.

 

 Moduły programu Tachospeed

 

·         tachografy analogowe

·         tachografy cyfrowe - moduł tachoPORT;

·         uproszczony i rozszerzony moduł i raport kontrolny ITD;

·         rozszerzony moduł kontrolny ITD:

*    edycja błędów selektora tachografu;

*    3 sposoby identyfikacji naruszeń jazdy bez przerwy;

*    implementacja wszystkich interpretacji GITD;

*    pełna graficzna reprezentacja sposobu identyfikacji naruszeń;

*    możliwość generowania raportu protokołu kontroli z poziomu programu;

*    możliwość skanowania 500 tarcz na godzinę;

·         algorytm identyfikacji naruszeń, zgodny z Rozporządzeniem 561/2006 oraz Umową AETR, zapewniający dokładność i szybkość obliczeń:

*    uwzględnienie prawidłowej analizy odpoczynków tygodniowych;

*    możliwość nadawania tolerancji;

·         ewidencja czasu pracy kierowców zgodnie z wymogami PIP (pokaż opcje i raport);

·         rozliczanie delegacji służbowych kierowców (pokaż opcje i raport);

·         eksport danych do programów Excel, Symfonia i R2płatnik (Płatnik Reset2);

·         dokumentacja wymagana przez ustawę o transporcie drogowym:

*    karta informacyjna kierowcy;

*    karta ewidencyjna pojazdów;

*    oświadczenie poświadczające spełnianie przez przedsiębiorcę wymagań ustawy;

*    zaświadczenie poświadczające zatrudnienie kierowcy oraz spełnianie przez niego wymagań ustawy;

·         moduł paliwowy - raport średniego zużycia paliwa;

·         przypominacz - przypominanie o wygasaniu badań technicznych pojazdów, ubezpieczeń, certyfikatów, ważności kart kierowców, przedłużeniu ważności winiet, badaniach lekarskich, psychotechnicznych oraz kwalifikacji zawodowych kierowców, itd.

 

 

Co zawiera program Tachospeed?

Każda z wersji programu pozwoli Państwu wygenerować:

W opakowaniu znajdują się również: