A A A

Tachograf elektroniczny 1324

 

 

Tachograf elektroniczny 1324-... produkcji Kienzle – ostatni tachograf analogowy z grupy Kienzle, montowany w samochodach do czerwca 2006 roku

 

  Podstawowe parametry:

 

·                Zakres pomiarowy wskazań i rejestracji prędkości: 25-125 km/h; 30-140 km/h; 30-180 km/h

·                Wartość działki elementarnej podziałki prędkości: -

·                Zakres pomiarowy wskazań licznika długości drogi: 01-999999,9 km

·                Wartość działki elementarnej licznika długości drogi: 0,1 km

·                Napięcie zasilania: 12 lub 24V

·                Zapis okresu czasu prowadzenia: automatyczny

·                Tarcze: standardowe tarcze do tachografów analogowych 125, 140 lub 180 km/h o oznaczeniu podanym na tabliczce znamionowej tachografu