A A A

Tachograf elektroniczny 2400

Tachograf elektroniczny 2400 produkcji Stoneridge Electronics – ostatnia seria tachografów analogowych firmy Stonridge Electronics
 
 

Podstawowe parametry:

 
·                Zakres pomiarowy wskazań i rejestracji prędkości: 25-125 km/h; 30-140 km/h; 30-180 km/h
·                Wartość działki elementarnej podziałki prędkości: 1 km/h
·                Zakres pomiarowy wskazań licznika długości drogi: 01-999999,9 km
·                Wartość działki elementarnej licznika długości drogi: 0,1 km
·                Napięcie zasilania: 12 lub 24V
·                Zapis okresu czasu prowadzenia: automatyczny

·                Tarcze: standardowe tarcze do tachografów analogowych 125, 140 lub 180 km/h o oznaczeniu podanym na tabliczce znamionowej tachografu